Các từ ngữ trong Luật đầu tư 2014

Thuật ngữ pháp lý trong Luật đầu tư 2014

Để áp dụng các quy định của Luật đầu tư 2014, chúng ta cùng nghiên cứu các khái niệm, thuật ngữ được quy định tại Điều 3 Luật đầu tư 2014

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư 2014

Ngành nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Những nội dung thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư 2014 là việc xác định cơ sở pháp lý để bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà Luật không cấm. Luật đầu tư 2014 đưa ra các quy định liên quan đến ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu

Điều 15 Luật doanh nghiệp quy định cụ thể về người đại diện theo ủy quyền trong doanh nghiệp

Nghĩa vụ của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

Nghĩa vụ của Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014

Những điểm mới về quyền của doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp 2014

Luật doanh nghiệp hiện hành có nhiều quy định đã lỗi thời, không còn phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế. Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thể hiện sự ghi nhận và quy định về những điểm mới tiến bộ hơn, giúp các doanh nghiệp trong hệ thống nền kinh tế trong nước thuận lợi hơn trong công tác sản xuất, kinh doanh.

Giải thích từ ngữ trong Luật doanh nghiệp 2014

Thuật ngữ pháp lý trong Luật doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp 2014 ban hành trên cơ sở ghi nhận những thành quả to lớn và những thay đổi trong cơ cấu nền kinh tế, là sự ghi nhận và mở đường cho nền kinh tế phát triển. Những nội dung thay đổi phù hợp sẽ kích thích sản xuất, kinh doanh trong nước phát triển và hội nhập với kinh tế thế giới.

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về nội dung giấy chứng nhận doanh nghiệp được quy định tại Điều 29 Luật doanh nghiệp 2014, các thông tin ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được rút bớt một số thông tin so với luật doanh nghiệp trước đây.

Quy định về người đại diện theo pháp luật của Luật doanh nghiệp 2014

Người đại diện theo pháp luật

Luật doanh nghiệp 2014 có những quy định hoàn toàn mới, giúp xóa bỏ một số rào cản gây khó khăn, trở ngại của doanh nghiệp. Với những nội dung thay đổi, tiến bộ đã đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển về quan hệ pháp luật trong quản lý doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp mới giúp các tổ chức kinh tế trong nước dễ dàng hơn trong việc bắt nhập với xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới.

Mẫu hợp đồng đặt cọc có làm thủ tục công chứng

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, dân sự trong tương lai khi đã lựa chọn được đối tác, hàng hóa, dịch vụ. Các bên tham gia có thể thực hiện việc ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đặt cọc cũng chính là hợp đồng độc lập, cần đảm bảo về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu thiệu hợp đồng đặt cọc để bạn đọc nắm được như sau.

Cấp giấy phép cho người nước ngoài làm chuyên môn tại cơ sở hành nghề y tư nhân tại Việt Nam

Cấp phép cho người nước ngoài làm nghề y tư nhân tại Việt Nam

Đang trong thời kỳ hội nhập, có rất nhiều người nước ngoài về Việt Nam định cư sinh sống và làm việc. Muốn làm việc tại Việt Nam thì người nước ngoài cần có chuyên môn và làm các thủ tục theo quy định của pháp luật. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại cơ sở hành nghề y tư nhân ở Việt Nam để bạn đọc nắm được.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

Mẫu đơn xin cấp giấy phép hành nghề y tư nhân

Hiện nay có rất nhiều phòng khám tư nhân mở ra để phục vụ người dân. Phải có đủ diều kiện, cơ sở vật vật mới được cấp giấy chứng nhận. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân loại hình phòng khám đa khoa.

Đặt tên công ty theo quy định của pháp luật

Đặt tên công ty theo pháp luật

Tên công ty trước hết phải thể hiện công ty được thành lập theo loại hình nào, tên công ty không gây nhầm lẫn với công ty đã đăng ký.

Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng trong công ty

Mẫu quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có vai trò quan trọng trong công ty, là nơi tập hợp mọi vấn đề thu chi, hạch toán lỗ, lãi; là nơi tham mưu cho giám đốc tài chính, giám đốc điều hành các vấn đề về tài chính trong doanh nghiệp. Vì vậy cần có quy định rõ ràng về quyền hạn và nhiệm vụ của kế toán trưởng để tránh những sai xót đáng tiếc có thể xảy ra.

Mẫu Quy chế hoạt động của Ban giám đốc Công ty cổ phần

Mẫu quy chế ban giám đốc

DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu quy chế tổ chức và hoạt động của ban giám đốc công ty cổ phần để bạn đọc nắm được. Thông qua nội dung này giúp cho cá nhân, tổ chức nắm được nội dung quy chế để thực hiện tốt hơn.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Đối với các trường hợp liên kết, hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, các bên phải cân nhắc kỹ càng việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các nội dung, điều khoản trong hợp đồng không những phải phù hợp năng lực, điều kiện và khả năng của các bên mà còn phải phù hợp các quy định của pháp luật nước sở tại, các ngành nghề, hàng hóa trên cơ sở pháp luật của các nước liên quan và luật pháp quốc tế. DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài để bạn đọc nắm được.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh trong nước

Mẫu hợp tác kinh doanh

Khi các đơn vị, tổ chức kinh tế khác nhau có nhu cầu hợp tác kinh doanh giúp nâng cao vốn đầu tư, năng lực chuyên môn, tăng cường số lượng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Các bên cần tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, việc bàn bạc, thống nhất các điều khoản quy định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên càng rõ ràng, rành mạch, càng giúp các bên dễ dàng thực hiện.

Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi thông tin CT TNHH

DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu về nội dung, trình tự, danh mục hồ sơ, căn cứ luật về việc đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính, thành viên góp, vốn điều lệ, tỉ lệ vốn góp công ty TNHH hai thành viên trở lên để bạn đọc nắm được

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật CTTNHH

DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu về thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên trở lên giúp bạn đọc tham khảo.

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện của Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu

Tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Khi có sự kiện nào đó mà doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty TNHH một thành viên phải gián đoạn hoạt động một thời gian nhất định, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trên cơ sở chia tách

Thành lập công ty TNHH hai thành viên

Khi thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chia tách, hợp nhất, công ty mới được ra đời trên cơ sở của pháp nhân đã có từ trước. Việc thành lập công ty mới phải đảm bảo rõ ràng, đúng quy định của pháp luật, tránh sự chồng chéo, hỗn tạp giữa pháp nhân cũ và pháp nhân mới.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4  Trang sau
 
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 3
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

 • Đang truy cập: 38
 • Khách viếng thăm: 36
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 12345
 • Tháng hiện tại: 378920
 • Tổng lượt truy cập: 18591308