NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Bộ luật dân sự

Những nguyên tắc xuyên sốt trong Bộ luật tố tụng dân sự

NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ

Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn BLTTDSSĐ

Hướng dẫn thi hành BLDSSĐ

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 (sau đây viết tắt là BLTTDS) về thủ tục tiến hành một số nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Nghị quyết 04/2012 chứng minh và chứng cứ trong TTDS

Nghị quyết 04/2012 chứng minh và chứng cứ trong TTDS

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTDS về “Chứng minh và chứng cứ” nhằm đảm bảo thi hành đúng và thống nhất các quy định của BLTTDS trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự tại Tòa án.

Nghị quyết 03/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định chung TTDS

Nghị quyết 03/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định chung TTDS

Nghị quyết này hướng dẫn thi hành một số quy định chung nhằm bảo đảm thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của BLTTDS

Nghị quyết 02/2012_HĐTP TATC hướng dẫn thi hành luật SĐ TTDS

Nghị quyết 02/2012_HĐTP TATC hướng dẫn thi hành luật SĐ TTDS

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 60);

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong TTDS, TTHC

Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-TANDTC- VKSNDTC-BTP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường nhà nước trong TTDS, TTHC

Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với người bị thiệt hại về vật chất hoặc bị tổn hại về tinh thần do hành vi trái pháp luật của những người tiến hành tố tụng thuộc Tòa án.

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Bộ luật TTDS

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số quy định của Bộ luật TTDS

Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 (đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011) về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bảo đảm tốt mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Toà án nhân dân tối cao thống nhất hướng dẫn thi hành một số điểm

  Trang trước  1 2
 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 5644
  • Tháng hiện tại: 51996
  • Tổng lượt truy cập: 10734569