Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 06/09/2015 17:24 - Người đăng bài viết: luatducphuong
Giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai

Do sự đa dạng và tính chất phức tạp của các quan hệ pháp luật đất đai nên hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện, giải quyết tranh chấp tương đối đồ sộ và có những mâu thuẫn, chồng chéo nên khi thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng liên quan đến đất đai cần có sự tư vấn của Luật sư chuyên sâu về Luật đất đai để đảm bảo các giao dịch là hợp pháp, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan.
Tranh chấp đất đai trong quá trình sử dụng đất mang tính chấp phức tạp, khó giải quyết. Các vụ tranh chấp liên quan đến đất đai thường xuyên xảy ra, có những lúc gia tăng mạnh mẽ nhưng thông thường nó cũng là vấn đề thường xuyên tồn tại về số lượng và tính chất phức tạp. Do sự đa dạng và tính chất phức tạp của các quan hệ pháp luật đất đai nên hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện, giải quyết tranh chấp tương đối đồ sộ và có những mâu thuẫn, chồng chéo.

Với sự phức tạp của nó nên kể từ khi xác lập, thực hiện các mối quan hệ giao nhận, chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đều cần có ý kiến tư vấn của Luật sư và các chuyên gia am hiểu rõ ràng đối với lĩnh vực này. Đặc biệt, khi xảy ra mâu thuẫn, phát sinh những lợi ích trái chiều giữa người sử dụng đất với những người liên quan hoặc giữa những người sử dụng đất khác nhau thì buộc phải có sự tham gia của Luật sư mới có thể bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho những người tham gia.

DUC PHUONG LAW xin giới thiệu cùng quý khách những căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người yêu cầu trong các vụ việc có tranh chấp. Dịch vụ tư vấn và giải quyết tranh chấp đất đai do chúng tôi sẽ đem lại hiệu quả và lợi ích tốt nhất cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

I. Căn cứ pháp lý:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc Hội;

- Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004, Luật số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. Các bước tư vấn và tham gia tố tụng.

1. Tiếp nhận tài liệu chứng cứ và tham gia thu thập chứng cứ giải quyết:

- Tiếp nhận thông tin ban đầu do khách hàng cung cấp thể hiện trên nội dung đơn do khách hàng soạn thảo, nội dung trình bày theo yêu cầu của Luật sư;

- Thiết lập văn bản, thu thập chứng cứ để giải quyết tranh chấp;

- Chuyển hóa các tài liệu, đồ vật, lời khai của người làm chứng, người liên quan trở thành chứng cứ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

- Thu thập các văn bản, tài liệu, hình ảnh, hồ sơ liên quan do các cơ quan, tổ chức lưu giữ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

2. Tham gia tố tụng tại Tòa án trong quá trình giải quyết:

- Lập hồ sơ, tiến hành các trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai;

- Tiến hành các thủ tục tố tụng theo thẩm quyền, tham gia các hoạt động trong quá trình giải quyết tranh chấp;

- Tư vấn, tham gia quá trình hòa giải vụ án, vận dụng những căn cứ pháp luật và đưa ra chứng cứ vật chất để giải quyết tốt nhất về quyền lợi cho khách hàng. Kết quả tốt nhất là giúp khách hàng hòa giải mà không phải đưa vụ án ra xét xử vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng lại tiết kiệm về thời gian, tiền bạc do rút ngắn được quá trình giải quyết tranh chấp;

- Tham gia tranh tục, bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm; 

3. Các bước tiến hành và hồ sơ giải quyết tranh chấp đất đai;

a. Hòa giải cơ sở :

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất đang tranh chấp tiến hành hòa giải theo đúng thành phần, trình tự, thủ tục chặt chẽ.

- Hòa giải cơ sở lại bước tiến hành bắt buộc đối với các tranh chấp đất đai trước khi đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại tòa án.

- Trình tự, thủ tục, thành phần tham gia buổi hòa giải được quy định cụ thể tại Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ.

b. Khởi kiện tại Tòa án:

- Nếu tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Nếu tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

c. Hồ sơ tài liệu cung cấp cho Tòa án khi giải quyết tranh chấp

- Đơn khởi kiện theo mẫu;

- Tài liệu chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp (VD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất; hợp đồng chuyển nhượng; hợp đồng thế chấp; đăng ký kết hôn, giấy chứng tử, giấy khai sinh; di chúc;

- Chứng minh thư, hộ khẩu của bên khởi kiện nếu là cá nhân;

- Hồ sơ pháp lý của người khởi kiện hoặc đương sự khác trong trường hợp là pháp nhân: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập doanh nghiệp, điều lệ hoạt động,...

- Văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nơi thường trú (tạm trú) của người bị kiện;

- Biên bản hòa giải cơ sở hoặc tài liệu, căn cứ thể hiện nội dung hòa giải không thành;

- Bảng kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện.

III. Giải quyết tranh chấp đât đai và dịch vụ của DUC PHUONG LAW

1. Trình tự thủ tục giải quyết

- Người khởi kiện nộp đơn yêu cầu giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Nếu qua thủ tục hòa giải tại UBND cấp xã, phường mà một trong các bên không đồng ý với nội dung hòa giải thì có quyền nộp đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

- Sau khi nhận đơn khởi kiện hợp lệ, tài liệu chứng cứ kèm theo mà vụ án thuộc thẩm quyền thì Tòa án thông báo cho người khởi kiện để nộp tạm ứng án phí (Nếu không thuộc trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tạm ứng án phí);

- Sau khi nhận được biên lai nộp tạm ứng án phí thì Tòa án tiến hành thụ lý vụ án và giải quyết.

- Thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật thì thời hạn tối đa là 8 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án.

2. Phương pháp tiến hành của Luật sư khi tư vấn, cung cấp dịch vụ:

- Tập hợp hồ sơ vụ việc do đương sự trình bày, cung cấp;

- Thực hiện việc thu thập tài liệu, căn cứ giúp cho giao dịch thành công;

- Thu thập, chuẩn bị tài liệu, chứng cứ, hồ sơ khởi kiện theo yêu cầu;

- Tham gia tố tụng từ đầu, theo sát diễn biến thu thập chứng cứ, giải quyết tranh chấp để đạt kết quả cao nhất;

- Phân tích, đánh giá những tình tiết, chứng cứ có lợi; loại trừ những yếu tố bất lợi, làm ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng;

- Đề xuất công khai phương án giải quyết có tình, có lý, phù hợp đạo đức và tập quán giúp Tòa án đưa ra bản án thấu tình, đạt lý, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng.   

3. Đặc điểm nổi bật của DUC PHUONG LAW trong giải quyết vụ án tranh chấp đất đai.

- Việc thực hiện các giao dịch, hợp đồng để xác lập quan hệ pháp luật đất đai; thực hiện các quyền của người sử dụng đất, cách thức giữ gìn mối quan hệ hài hòa, trong quá trình khai thác, sử dụng quyền sử dụng đất là quá trình vận dụng kiến thức, kinh nghiệm, nghiệp vụ hết sức tế nhị, khó khăn, phức tạp.

- DUC PHUONG LAW là đơn vị có nhiều kinh nghiệm giải quyết những tồn tại, vướng mắc, tranh chấp với những diễn biến phức tạp nên có nhiều giải pháp tối ưu khi tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho người yêu cầu.

- Với đội ngũ Luật sư dày dạn kinh nghiệm, nhiều uy tín cùng với đội ngũ chuyên môn giúp việc có bản lĩnh tốt, được đào tạo chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết, DUC PHUONG LAW cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho quý khách.

 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và cung cấp dịch vụ!
Tác giả bài viết: DUC PHUONG LAW
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2743
  • Tháng hiện tại: 40646
  • Tổng lượt truy cập: 12140126