Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản

Hợp đồng dịch vụ pháp lý bất động sản

Hợp đồng dịch vụ pháp lý bất động sản

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, môi giới bất động sản, là những hoạt động mang theo những giao dịch, tài sản giá trị lớn đối với mỗi tổ chức, gia đình, cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có những kỹ năng, kinh nghiệm và tầm hiểu biết nhất định.
DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản để bạn đọc nắm được, thông qua hợp đồng này giúp cho cá nhân, tổ chức xác định được các quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình thực hiện.
 
  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT
 
  Độc lập – Tự DoHạnh phúc
 
Số:...../HDDVPL   ======
......., ngày …… tháng …… năm…….
 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN
 

1. CĂN CỨ ĐỂ KÝ HỢP ĐỒNG

 • Căn cứ Luật số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 về hoạt động kinh doanh Bất động sản.
 •  
 • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11, được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005.
 •  
 •  Căn cứ luật số 36/2005/SH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 về thương mại.
 •  
 • Căn cứ vào nhu cầu của khách hàng và khả năng cung cấp dịch vụ của Sàn giao dịch Bất động sản.
 •  
 •  Căn cứ vào đơn đăng ký dịch vụ pháp lý về BĐS của Ông/Bà:..............................
 •  
 • Ngày......tháng.......năm..........................


2. CÁC BÊN THAM GIA KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

2.1. BÊN THUÊ (BÊN A)

Họ tên:........................................................................................................................................

Ngày/tháng/năm sinh:.............................................................................................................

Số CMND:.............................................. Cấp ngày:............................. Tại:.............................

Hộ khẩu thường trú:................................................................................................................


2.2. ĐƠN VỊ NHẬN DỊCH VỤ (BÊN B)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ ĐẤT

Địa chỉ:......................................................................................................................      

VPGD:.......................................................................................................................         

Điện thoại:..................................................................................................................        

Fax:...........................................................................................................................            

Email: ........................................................................................................................         

Đại diện:.....................................................................................................................

Chức vụ:.....................................................................................................................
   

3. CÁC ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN & KẾT CỦA HỢP ĐỒNG

3.1. Điều 1: NỘI DUNG THỎA THUẬN

Bên B bằng văn bản này cùng với những cam kết sau đây cung cấp cho bên A dịch vụ pháp lý về Bất động sản có đặc điểm như sau:

- Vị trí : ....................................................................................................................

- Diện tích : ..........m2 đất .................m2 xây dựng .............tầng

(Mặt tiền: ……...m, chiều dài:……m, sân vườn:……m2)

- Đặc điểm đường giao thông: ................................................................................

- Hướng nhà:

- Loại nhà/đất:........................................................................................................

- Nội thất:

Số phòng ngủ: ......................... Phòng khách: ......................... Phòng ăn: ..............            Số phòng WC: ......................... Gara ô tô: ......................... Phòng bếp: .........................  

- Kết cấu:..................................................................................................            

- Vật liệu hoàn thiện:..............................................................................................

- Tiện nghi:

              Điện:                                                 Nước:                                     Điều hòa:

              Điện thoại:                                       Internet:                                 Khác:

- Tình trạng pháp lý:................................................................................................

            ......................................................................................................................

 
- Hiện trạng : Đang ở  □   Cho thuê □    Khác:........................................................   
 

3.2. Điều 2: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Phí dịch vụ: .........................

- Phí dịch vụ chưa có thuế : ......................... (VND)

- Thuế GTGT :

- Tổng chi phí(gồm cả thuế) : ......................... (VND)

(Số tiền bằng chữ:....................................................................................................... )

Phương thức thanh toán:

- Đợt 1:.................................................................................................................

- Đợt 2:.................................................................................................................

Bên B đã nhận đủ số tiền.....................................................................do bên A giao.

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.


3.3. Điều 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA  BÊN A

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến Bất động sản yêu cầu dịch vụ, chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các giấy tờ tài liệu đã cung cấp cho Bên B

- Đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho Bên B thực hiện dịch vụ Bất động sản

- Thanh toán cho Bên B phí dịch vụ theo Điều 2 đúng hạn.


3.4. Điều 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- Nhận tiền của bên A theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung nghiệp vụ tương ứng với các dịch vụ ký kết, được niêm yết công khai kèm theo biểu giá tại Sàn và trên Giấy đăng ký .
 
- Đảm bảo thực hiện với chất lượng cao và nhiệt tình với công việc, đúng nguyên tắc minh bạch, trung thực, uy tín, khách quan và bí mật về thông tin cá nhân của khách hàng.


3.5. Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Khi có thay đổi thì hai bên có trách nhiệm thông báo cho nhau bằng văn bản hoặc trực tiếp để cùng giải quyết.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết được thì được quyền đưa đến cơ quan Tòa án để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập bằng văn bản và do hai bên ký tên.

- Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau 

BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả bài viết: ducphuong