Mẫu giấy chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ

Mẫu giấy chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ

Mẫu giấy chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ

Khi hành nghề y ngoài giờ hành chính làm việc tại bệnh viện, các bác sĩ cần có giấy chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ. DUC PHUONG LAW xin gới thiệu mẫu giấy chứng nhân chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ để bạn đọc nắm được.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***
 

GIẤY CHỨNG NHẬN
 
Cho cán bộ đương chức hành nghề Y tư nhân ngoài giờ

Tên đơn vị:...........................................................................................................................................

Đồng ý cho ông/bà:..............................................................................................................................

Hiện đang công tác tại khoa, phòng:...................................................................................................

.............................................................................................................................................

Chức vụ:...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Được phép hành nghề Y, YHCT tư nhân ngoài giờ hành chính theo Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân ban hành khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
           
                                                Ngày..........tháng........năm 200.....
                                                                                               
                                        Thủ trưởng đơn vị
                                                                                               
                                              (Ký tên, đóng dấu)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 
DUC PHUONG LAW  - Nơi hội tụ những Luật sư giỏi; những chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm sẽ tư vấn cho bạn cách thức đề nghị cấp giấy chứng nhận cho cán bộ đương chức hành nghề y tư nhân ngoài giờ, giúp quý khách hoàn thiện về thủ tục để đảm bảo hoạt động đúng theo quy định của pháp luật. 
 

Tác giả bài viết: ducphuong