Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tổ chức nhận góp vốn phải tiến hành làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với cơ quan có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do nhà nước đề ra.

Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất

Công chứng hợp đồng, giao dịch

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được ký kết bởi sự tự nguyện tham gia của các bên, không nhằm che dấu một quan hệ trái pháp luật khác, do các chủ thể là những người đủ khả năng, đủ tư cách, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Giá chuyển nhượng phải phù hợp, không nhằm trốn thuế hoặc trốn tránh nghĩa vụ khác.

 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 86
  • Hôm nay: 703
  • Tháng hiện tại: 504730
  • Tổng lượt truy cập: 17874735