Án lệ 05 - Về tranh chấp chia di sản thừa kế

Chia di sản thừa kế

Án lệ số 05/2016/AL - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 và được công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Thủ tục thu hồi đất và bồi thường tái định cư

Thu hồi đất và bồi thường, tái định cư

Theo quy định của pháp luật thì khi Nhà nước sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì có thể thu hồi đất đã cấp, đã giao cho cá nhân, tổ chức nhưng phải bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, khi tiến hành giải quyết về quyền lợi người được bồi thường sẽ gặp phải khó khăn trong trường hợp người bị thu hồi đất phản đối, khiếu kiện. Về phía chủ quan người giải quyết vì quyền lợi của người được bồi thường có những nội dung mà họ không nắm được nên dễ bị lợi dụng, làm sai lệch vì mục đích tư lợi.

Xử phạt hành chính đối với hành vi lấn chiếm đất

Hành vi lấn chiếm đất

Do sự phát triển không ngừng của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, sự bùng nổ về dân số, nhu cầu sử dụng đất của các thành phần kinh tế ngày càng gia tăng mạnh mẽ. Giá trị quyền sử dụng đất ngày càng tăng cao nên việc lấn chiếm đất diễn ra ngày càng nhiều, xâm phạm đến quyền lợi của nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Thủ tục xin giao đất để sản xuất nông nghiệp

Thủ tục giao đất nông nghiệp

Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tài sản vô tận của quốc gia. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội. Đất đai là cơ sở để sản xuất nông nghiệp và là yếu tố có tác động mạnh đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp và đồng thời cũng là môi trường để sản xuất ra lương thực thực phẩm phục vụ đời sống con người.

Thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Thủ tục giải phóng mặt bằng

Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Khi thu hồi đất, Nhà nước sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp, chuyển thành đất thổ cư là vấn đề hết sức quan trọng đối với người sử dụng đất. Sau khi chuyển đổi thành công thì giá trị đất và mục đích sử dụng hoàn toàn thay đổi và được nâng lên đáng kể.

Hồ sơ, thủ tục khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai

Khởi kiện tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai là loại tranh chấp mang tính chấp phức tạp, khó giải quyết. Các vụ tranh chấp liên quan đến sử dụng đất đai thường xuyên xảy ra, có những lúc gia tăng mạnh mẽ nhưng thông thường nó cũng là vấn đề thường xuyên tồn tại về số lượng và tính chất phức tạp. Do sự đa dạng và tính chất phức tạp của các quan hệ pháp luật đất đai nên hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện, giải quyết tranh chấp tương đối đồ sộ và có những mâu thuẫn, chồng chéo.

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai

Do sự đa dạng và tính chất phức tạp của các quan hệ pháp luật đất đai nên hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện, giải quyết tranh chấp tương đối đồ sộ và có những mâu thuẫn, chồng chéo nên khi thực hiện các giao dịch, ký kết hợp đồng liên quan đến đất đai cần có sự tư vấn của Luật sư chuyên sâu về Luật đất đai để đảm bảo các giao dịch là hợp pháp, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các bên có liên quan.

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Khi có quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện được phê duyệt thì các cấp có thẩm quyền phải thực hiện công bố công khai theo quy định của pháp luật.

Khiếu nại hành vi hành chính, quyết định hành chính về đất đai

Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Khiếu nại được ghi nhận tại Điều 30 Hiến pháp năm 2013 “Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Những điều thú vị về sổ đỏ

Thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản trên đất, mỗi thông tin ghi trên giấy đều có ý nghĩa riêng và được ghi theo những căn cứ, thông tin theo đúng trình tự và thủ tục quy định theo pháp luật. Khi là người sử dụng đất, bạn cần có những hiểu biết về những thông tin liên quan để bảo vệ quyền lợi cho mình. Chỉ khi quyền lợi bị xâm hại do chủ thể khác gây ra, bạn cần có luật sư giỏi trong lĩnh vực luật đất đai tư vấn, trợ giúp.

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý về bất động sản

Hợp đồng dịch vụ pháp lý bất động sản

Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, môi giới bất động sản, là những hoạt động mang theo những giao dịch, tài sản giá trị lớn đối với mỗi tổ chức, gia đình, cá nhân. Việc thực hiện các hợp đồng trong lĩnh vực này đòi hỏi phải có những kỹ năng, kinh nghiệm và tầm hiểu biết nhất định.

Thỏa thuận ngầm với nhau

Thủ tục cấp sổ đỏ

"Đó là câu chuyện họ thỏa thuận ngầm với nhau để làm cho nhanh, chứ về mặt quản lý thì cơ quan nhà nước không có quy định nào như vậy”. Đó là vấn đề những hệ lụy trong sơ hở ngoài công tác quản lý nhà nước, vấn đề phức tạp của xã hội.

Các trường hợp nhận quyền sử dụng đất

Nhận quyền sử dụng đất

Nhận quyền sử dụng đất hợp pháp là những trường hợp nhận quyền sử dụng đất thông qua các trình tự, nội dung và thủ tục theo quy định của pháp luật. Thông qua việc nhận quyền sử dụng đất xác lập quyền của người sử dụng, từ đó mà hình thành nên các mối quan hệ pháp luật trong quá trình sử dụng đất.

Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Đối với trường hợp góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tổ chức nhận góp vốn phải tiến hành làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất với cơ quan có thẩm quyền theo đúng trình tự, thủ tục do nhà nước đề ra.

Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

Đối với trường hợp cấp sai

Thực tế trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các thông tin, nội dung giấy chứng nhận có sai xót thì một trong các bên có liên quan đến quyền sử dụng đất có quyền đề nghị, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Những trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất

Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

DUC PHUONG LAW xin giới thiệu các quy định của pháp luật về Đất đai trong trường hợp được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản trên đất để quý khách nắm được

Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đôi khi không được chấp nhận vì những lý do mà cơ quan chức năng đưa ra khiến cho người sử dụng đất đôi khi thấy khó khăn trong quá trình làm thủ tục. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu về quy định của pháp luật về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu ở và tài sản gắn liền với đất.

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Đăng ký đất đai

Đối với người sử dụng đất thì việc đăng ký đất đai vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ trước pháp luật, khi có sự chuyển dịch đất đai cũng phải thực hiện việc đăng ký biến động theo đúng trình tự và thời hạn của pháp luật. DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu quy định cụ thể của việc đăng ký đất đai và đăng ký biến động sử dụng đất để bạn đọc nắm được.

Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Đất đai

Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Đất đai

Đối với các chủ thể trong quan hệ xã hội về quá trình quản lý, sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là những điều bị pháp luật nghiêm cấm. DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nắm được những quy định cấm tại Điều 12 Luật đất đai.

1 2  Trang sau
 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DUC PHUONG LAW

 DUC PHUONG LAW là trang thông tin hoạt động dịch vụ Luật sư, Công chứng, Đấu giá tài sản và các dịch vụ pháp lý khác, thương hiệu chung của những chuyên gia trong lĩnh vực hoạt động tố tụng, dịch vụ pháp lý. Là trí tuệ chung của các Luật sư, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Điều tra viên,...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 86
  • Hôm nay: 1180
  • Tháng hiện tại: 505207
  • Tổng lượt truy cập: 17875212