Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hóa dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Làm giả con dấu, tài liệu

Tình hình vi phạm, tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp. Đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân khi cần một loại giấy tờ nào đó để hợp thức hóa trong các thủ tục giấy tờ chẳng hạn như giấy phép lái xe, bằng cấp,…

Quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014

Con dấu của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định mở của Luật Doanh nghiệp 2014, kể từ ngày 01/7/2015, doanh nghiệp không phải đăng ký mấu dấu và chịu sự quản lý con dấu của Cơ quan cảnh sát quản lý trật tự, hành chính tỉnh mà tự thiết kế mẫu dấu, tự đi khắc dấu của doanh nghiệp mình tại cơ sở khắc dấu và chỉ cần thông báo công khai theo quy định của pháp luật.

Quyền góp vốn, tham gia kinh doanh của công chức, viên chức nhà nước

Quyền tham gia kinh doanh của công chức, viên chức

Đảng viên, công chức, viên chức được phép tham gia góp vốn, kinh doanh, làm giàu. Tuy nhiên, với công chức, viên chức, cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước thì từng đối tượng, ngành nghề, công việc cụ thể mà có những quy định chặt chẽ họ có được tham gia hay không và họ chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.

Thủ tục thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán

Thành lập công ty chứng khoán

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán quy định tại Điều 63 Luật chứng khoán năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2010

Xử lý kỷ luật đối với hành vi đánh bạc tại công ty

Xử lý trường hợp đánh bạc trong công ty

Nền kinh tế thị trường đã đem lại những thành quả vô cùng to lớn cho đất nước sau hai mươi năm đất nước đổi mới. Bên cạnh những ưu điểm là những nhược điểm mà nền kinh tế này đem lại.

Bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước

Bán tài sản thuộc sở hữu nhà nước

Đối với tài sản nhà nước bao gồm trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; quyền sử dụng đất đối với đất dùng để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị; máy móc, phương tiện vận tải, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác do pháp luật quy định. Những tài sản này khi bán, khi thanh lý phải thông qua tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trừ trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định. DUC PHUONG LAW giới thiệu bài viết dưới đây để bạn đọc nắm được.

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp chấm dứt hoạt động theo quyết định của doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh .

Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh theo luật doanh nghiệp 2014

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thì danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh không phải ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Quy định này tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thay đổi, bổ sung, rút bớt ngành nghề mà không phải đăng ký thay đổi tại cơ quan cấp phép.

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Vốn góp trong công ty TNHH

Đối với các tổ chức kinh tế thì phần vốn đầu tư là quan trọng nhất liên quan đến việc sinh tồn của công ty. Phần vốn góp của các thành viên tham gia phải được đưa vào công ty theo các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật mới đảm bảo tính hợp pháp. Bài viết sau đây nêu cụ thể về việc thay đối, chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc do hoạt động kinh doanh không đạt kết quả như mong muốn hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Trong gia đoạn đất nước đang hội nhập với nền kinh tế thế giới, với sự hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa đã đưa đất nước phát triển ở mức nhất định. Xã hội phát triển, hội nhập với thế giới, việc gặp gỡ, giao lưu văn hóa, trao đổi công việc liên quan đến sử dụng ngoại ngữ ngày càng cao, việc mở ra các trung tâm đào tạo ngoại ngữ trở nên cần thiết hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

5 điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp vừa có hiệu lực

Luật doanh nghiệp 2014

Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 5

Kinh doanh có điều kiện

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 thì Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên khi tiến hành sản xuất, kinh doanh phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ các điều kiện luật định.

Mẫu hợp đồng đặt cọc không qua công chứng

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Đối với những hợp đồng, giao dịch diễn ra trong tương lai, để đảm bảo thực hiện thì các bên giao kết thủ tục đặt cọc. Khi ký hợp đồng đặt cọc là các bên đã cùng nhau thực hiện một hợp đồng dân sự, kinh tế độc lập tuy nhiên nó có liên quan đến giao dịch, hợp đồng sau này khi diễn biến theo đúng dự liệu của các bên.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 4

Kinh doanh có điều kiện

Nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh là phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 3

Kinh doanh có điều kiện

Nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh là phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Những tổ chức, cá nhân không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Viêt Nam

Đối tượng không được quyền tham gia doanh nghiệp

Để đảm bảo quyền tự do kinh doanh nhưng không làm mất đi sự công bằng xã hội, không làm ảnh hưởng đến tính khách quan, vô tư trong các công việc khác, Luật doanh nghiệp đã quy định những đối tượng không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 2

Danh mục kinh doanh có điều kiện

Đối với mọi tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 1

Danh mục kinh doanh có điều kiện

Đối với mọi tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 
 • Khách hàng 6
 • Khách hàng 5
 • Khách hàng 4
 • Khách hàng 3
 • Khách hàng 2
 • Khách hàng 1

Giới thiệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI THUẾ, KẾ TOÁN CỦA DUC PHUONG LAW

Kính gửi: - Quý khách hàng.    Trước hết cho phép chúng tôi được thay mặt toàn thể các lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên của DUC PHUONG LAW gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất ! Sau nhiều năm hoạt động, DUC PHUONG LAW  giờ đây đã có thể khẳng định sự thành công...

Khám phá
Bộ đếm

 • Đang truy cập: 19
 • Khách viếng thăm: 16
 • Máy chủ tìm kiếm: 3
 • Hôm nay: 12610
 • Tháng hiện tại: 379185
 • Tổng lượt truy cập: 18591573