Điều kiện thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, các giao dịch, hợp đồng dân sự, thương mại ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và giá trị. Quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm ngày càng hoàn thiện, các hình thức bảo đảm và tài sản đưa vào giao dịch ngày càng đa dạng phong phú trong đó có cả tài sản hình thành trong tương lai.

Giao dịch bảo đảm đối với tài sản hình thành trong tương lai

Giao dịch bảo đảm đối với tài sản hình thành trong tương lai

Chủ sở hữu có quyền thực hiện giao dịch bảo đảm đối với tài sản của mình. Ví dụ như ký hợp đồng thế chấp tài sản đảm bảo cho khoản vốn vay ngân hàng. Tuy nhiên, cũng có những tài sản chưa được hình thành trong thời điểm ký hợp đồng, giao dịch hoặc có tài sản chưa được chuyển giao hoàn toàn quyền sở hữu thì giao dịch, hợp đồng chỉ hợp pháp trong những trường hợp cụ thể.

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế

Tranh chấp hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hóa dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Làm giả con dấu, tài liệu

Tình hình vi phạm, tội phạm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức thời gian gần đây có những diễn biến phức tạp. Đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân khi cần một loại giấy tờ nào đó để hợp thức hóa trong các thủ tục giấy tờ chẳng hạn như giấy phép lái xe, bằng cấp,…

Quyền góp vốn, tham gia kinh doanh của công chức, viên chức nhà nước

Quyền tham gia kinh doanh của công chức, viên chức

Đảng viên, công chức, viên chức được phép tham gia góp vốn, kinh doanh, làm giàu. Tuy nhiên, với công chức, viên chức, cán bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước thì từng đối tượng, ngành nghề, công việc cụ thể mà có những quy định chặt chẽ họ có được tham gia hay không và họ chỉ được làm những gì mà pháp luật cho phép.

Xử lý kỷ luật đối với hành vi đánh bạc tại công ty

Xử lý trường hợp đánh bạc trong công ty

Nền kinh tế thị trường đã đem lại những thành quả vô cùng to lớn cho đất nước sau hai mươi năm đất nước đổi mới. Bên cạnh những ưu điểm là những nhược điểm mà nền kinh tế này đem lại.

Tư vấn ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa

Tư vấn ký kết hợp đồng mua bán hàng hoá

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014

Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc doanh nghiệp chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh do đã đạt được những mục tiêu mà các thương nhân kinh doanh đã đặt ra hoặc do hoạt động kinh doanh không đạt kết quả như mong muốn hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 5

Kinh doanh có điều kiện

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014 thì Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên khi tiến hành sản xuất, kinh doanh phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Đặc biệt, trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ các điều kiện luật định.

Mẫu hợp đồng đặt cọc không qua công chứng

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Đối với những hợp đồng, giao dịch diễn ra trong tương lai, để đảm bảo thực hiện thì các bên giao kết thủ tục đặt cọc. Khi ký hợp đồng đặt cọc là các bên đã cùng nhau thực hiện một hợp đồng dân sự, kinh tế độc lập tuy nhiên nó có liên quan đến giao dịch, hợp đồng sau này khi diễn biến theo đúng dự liệu của các bên.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 4

Kinh doanh có điều kiện

Nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh là phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Trả lời về miễn phạt chậm nộp thuế

Các trường hợp miễn phạt do chậm nộp thue

Khi doanh nghiệp chậm nộp báo cáo thuế, chậm nộp thuế cho Nhà nước không có lý do chính đáng thì sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt. Nếu thực tế do một số nguyên nhân khách quan, thuộc các trường hợp đặc biệt thì có thể được miễn phạt do chậm nộp thuế.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 3

Kinh doanh có điều kiện

Nghĩa vụ của các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh là phải chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 2

Danh mục kinh doanh có điều kiện

Đối với mọi tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện phần 1

Danh mục kinh doanh có điều kiện

Đối với mọi tổ chức kinh tế, doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất, kinh doanh đều có nghĩa vụ chấp hành đúng mọi quy định của pháp luật. Doanh nghiệp được lựa chọn kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm nhưng phải tuân thủ các quy định trong một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Các từ ngữ trong Luật đầu tư 2014

Thuật ngữ pháp lý trong Luật đầu tư 2014

Để áp dụng các quy định của Luật đầu tư 2014, chúng ta cùng nghiên cứu các khái niệm, thuật ngữ được quy định tại Điều 3 Luật đầu tư 2014

Ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh có điều kiện trong Luật đầu tư 2014

Ngành nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện

Những nội dung thay đổi quan trọng nhất của Luật Đầu tư 2014 là việc xác định cơ sở pháp lý để bảo đảm thực hiện nguyên tắc Hiến định về quyền tự do đầu tư kinh doanh của công dân trong các ngành, nghề mà Luật không cấm. Luật đầu tư 2014 đưa ra các quy định liên quan đến ngành, nghề cấm đầu tư và đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Mẫu hợp đồng đặt cọc có làm thủ tục công chứng

Mẫu hợp đồng đặt cọc

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng kinh tế, dân sự trong tương lai khi đã lựa chọn được đối tác, hàng hóa, dịch vụ. Các bên tham gia có thể thực hiện việc ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng đặt cọc cũng chính là hợp đồng độc lập, cần đảm bảo về hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật. DUC PHUONG LAW xin giới thiệu thiệu hợp đồng đặt cọc để bạn đọc nắm được như sau.

Mẫu hợp đồng vay tiền

Mẫu hợp đồng vay tiền

Đối với các tổ chức Tín dụng - Ngân hàng thì hoạt động vay và cho vay tiền là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất. Hợp đồng được ký kết để đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ giữa các bên, được biệt là giúp cá nhà kinh doanh tiền tệ có cơ sở pháp lý vững chắc đối với khoản tiền, mục đích, nội dung thực hiện khoản tiền vay.

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Hợp tác kinh doanh với nước ngoài

Đối với các trường hợp liên kết, hợp tác kinh doanh với các nhà đầu tư nước ngoài, các bên phải cân nhắc kỹ càng việc ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh. Các nội dung, điều khoản trong hợp đồng không những phải phù hợp năng lực, điều kiện và khả năng của các bên mà còn phải phù hợp các quy định của pháp luật nước sở tại, các ngành nghề, hàng hóa trên cơ sở pháp luật của các nước liên quan và luật pháp quốc tế. DUC PHUONG LAW xin trân trọng giới thiệu mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài để bạn đọc nắm được.

1 2  Trang sau
 
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 5
  • Khách hàng 4
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 1

Giới thiệu

DỊCH VỤ TƯ VẤN KHAI THUẾ, KẾ TOÁN CỦA DUC PHUONG LAW

Kính gửi: - Quý khách hàng.    Trước hết cho phép chúng tôi được thay mặt toàn thể các lãnh đạo, nhân viên, cộng tác viên của DUC PHUONG LAW gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất ! Sau nhiều năm hoạt động, DUC PHUONG LAW  giờ đây đã có thể khẳng định sự thành công...

Khám phá
Bộ đếm

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 2213
  • Tháng hiện tại: 506240
  • Tổng lượt truy cập: 17876245